TZM Greece

The Zeitgeist Movement
Τμήμα Ελλάδας

Ανακοίνωση αποχώρησης

Αναζητείται συντονιστής για να συνεχίσει το τμήμα. Όσοι ενδιαφέρονται, ας ακολουθήσουν το σύνδεσμο για το τεστ συντονιστή.

Μετά από αρκετά έτη ενεργής συμμετοχής, εμείς, τα ενεργά μέλη του Ελληνικού Τμήματος, αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από το Κίνημα Zeitgeist.

Οι λόγοι της αποχώρησης συνοψίζονται στη χρόνια σοβαρή έλλειψη οργάνωσης και την ασάφεια γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του κινήματος. Προσωπική μας θέση, με βάση το πώς ερμηνεύουμε διάφορα συμβάντα των τελευταίων ετών (καθώς και παλαιότερων), είναι ότι γι’ αυτό ευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά η ανάρμοστη συμπεριφορά του ντε φάκτο ηγέτη του κινήματος, Peter Joseph. Συμπτώματα αυτής της πραγματικότητας είναι η λήψη αποφάσεων από τα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού ερήμην της υπόλοιπης κοινότητας, η έλλειψη συλλογικού σχεδίου δράσης, η έλλειψη επίσημων συλλογικών θέσεων γύρω από συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα, η απουσία ενεργής συνεργασίας με άλλα ακτιβιστικά κινήματα, η ασάφεια σχετικά με το τι θεωρείται επίσημο υλικό του κινήματος, πολλές ιδέες ακτιβισμού να μην φτάνουν ποτέ στο προσκήνιο, και άλλα.

Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και αποτέλεσμα των παραπάνω προβλημάτων είναι η αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση του βιβλίου του κινήματος στα ελληνικά εκ μέρους του Παγκοσμίου Τμήματος (και του συγγραφέα του βιβλίου, Peter Joseph) παρότι έχουμε τελειώσει τη μετάφραση εδώ και πολύ καιρό. Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο το οποίο, με τη βοήθεια πολλών παλιότερων μελών, ολοκληρώσαμε μετά από τεράστια εθελοντική προσπάθεια. Επομένως είναι πολύ μεγάλη η απογοήτευση και ο εκνευρισμός μας για αυτήν την εξέλιξη.

Τα προβλήματα αυτά υπήρχαν βεβαίως από την ίδρυση του κινήματος και είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται σε οργανισμούς που βασίζονται πλήρως στην εθελοντική δράση, ιδίως μέσα σε ένα κόσμο όπου ο χρόνος είναι χρήμα και το χρήμα είναι το μέσο επιβίωσης. Παρόλα αυτά, θεωρούμε πως ένας οργανισμός πρέπει να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου και να έχει τη θέληση να αντιμετωπίζει τις όποιες προκλήσεις προκύπτουν. Μετά από πολλές πρωτοβουλίες και επίμονες προσπάθειες που καταβάλαμε ως Ελληνικό Τμήμα τα τελευταία χρόνια με σκοπό την επίλυση αυτών των ζητημάτων, διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι στον οργανισμό δεν υπάρχει το κατάλληλο έδαφος για εποικοδομητική συζήτηση και εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων. Μοιραία, το κίνημα μένει στάσιμο.

Ωστόσο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν εγκαταλείπουμε τον τρόπο σκέψης που, μεταξύ άλλων, το κίνημα Zeitgeist παρουσιάζει. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν αποχωρίσαμε νωρίτερα από το κίνημα. Θα συνεχίσουμε τη δράση μας, όπως ήδη κάνουμε μέσα από άλλες πλατφόρμες, με στόχο την αναγνώριση των συστημικών προβλημάτων του παρόντος κοινωνικού μοντέλου από τον ευρύτερο πληθυσμό και φυσικά τη διάδοση του νέου τρόπου σκέψης, βασισμένου στην επιστημονική μέθοδο, την ανοιχτότητα και τις κοινωνικά βιώσιμες αξίες. Γι’ αυτό και ως τελευταίο έργο μας εντός του Κινήματος, παραδίδουμε την ελληνική μετάφραση του βιβλίου που εκδόθηκε από το κίνημα. Το βιβλίο ουσιαστικά συνιστά μία πολύ καλή εισαγωγή στον εν λόγω τρόπο σκέψης, οπότε προτείνουμε την ανάγνωσή του ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε με τη λειτουργία του κινήματος.

Το Κίνημα Zeitgeist ήταν μόνο η αρχή. Μία Οικονομία Μετασπανιότητας είναι ο προορισμός.

Αντώνης Βοσκού
Διομήδης Σκαλιστής
Στάμος Αρχοντής
Χρήστος Παπαδημητρίου

8 Ιανουαρίου, 2017